Exhibition tour: Peter Mertes Stipendium 2017 (in English)

Sarah Kürten and Tobias Hohn & Stanton Taylor