← Back

Tobias Hohn & Stanton Taylor, Installation view, 2018, Bonner Kunstverein, Courtesy the artist. Photo: Mareike Tocha

Exhibition Tour with artists Tobias Hohn and Stanton Taylor (in German)

Sarah Kürten and Tobias Hohn & Stanton Taylor